V roce 2021 oslaví příbramské gymnázium 150 let své existence. V průběhu celého roku se bude konat řada akcí, které toto výročí připomenou, hlavní část oslav výročí pak připadne na podzim 2021.

Na této stránce najdete aktuality a další informace, které se k oslavám váží.

AKTUALITY

Školu je možné navštívit za účelem návštěvy výstavy, zakoupení publikací či třídního srazu ve všední den a po domluvě o víkendu.

Speciál GymTV k výročí 150 let školy

Oslavy 150 let

Hlavní část oslav je plánována na 1., 2. a 3. října 2021. V sobotu 2. října a v neděli 3. října bude škola otevřena široké veřejnosti. Absolventi si budou moci prohlédnout současnou budovu, ale také navštívit historické budovy v Jiráskových sadech. 1. října bude v současné budově také zahájena výstava věnovaná historii školy. Zájemci si budou rovněž moci zakoupit almanach a publikaci o současné škole, připravené u příležitosti výročí.

Školu bude možné navštívit i během podzimních měsíců (tzn. po termínu oslav) a uspořádat zde např. společnou prohlídku školy u příležitosti třídního srazu. Řada akcí (koncert školního orchestru GymBand, školní akademie apod.) se pak v průběhu celého roku 2021-22 ponese v duchu oslav 150. výročí.

Výročí bude připomínat i školní televize GymTV, a to v průběhu celého školního roku 2021-22. Tematické příspěvky se budou objevovat na této stránce a ve zkrácené podobě v pravidelném televizním zpravodajství.

Konání dalších akcí závisí na aktuální situaci a případných omezeních.

Prohlídka školy

Termín

Sobota 2. října (10:00-16:00)

Neděle 3. října 2021 (10:00-16:00)

Místo

Současná budova (Legionářů 402), historické budovy (SZŠ a VOŠ Příbram a ZŠ Jiráskovy sady)

Program

Během dne otevřených dveří bude možné prohlédnout si současnou budovu, setkat se s pedagogy a spolužáky, prohlédnout si výstavu věnovanou 150 letům, zakoupit almanach a publikaci o současné škole, zhlédnout vysílání školní televize věnované výročí či navštívit historické budovy gymnázia v Jiráskových sadech.

Na sobotní 10. hodinu budou pozváni i bývalí pedagogové školy, s nimiž se budou jejich bývalí žáci moci setkat.

Výstava 150 let

Termín a místo

Výstavu bude možné navštívit od 2. října v přízemí školy (pravé křídlo) a to i po proběhnutí hlavní části oslav.

Téma

Nástěnné panely i historické exponáty přiblíží dějiny ústavu. Expozice je koncipována se zřetelem na historii školy po roce 1958, která dosud nebyla zpracována.

Obrazová historie školy

Nástěnné panely přiblíží historii školy doplněnou dostupnými archivními snímky. Dvacet panelů představí školu od jejího vzniku v roce 1871 až do současnosti s důrazem na vývoj a podoby školy od jejího přestěhování do současné budovy v roce 1958.

Expozice předmětů

Součástí výstavy budou i historické materiály: kroniky, obrazové dokumenty, pomůcky, učebnice aj. Návštěvníci uvidí např. kroniku školy vedenou od 50. do 70. let, historické školní dokumenty a pomůcky i artefakty z předešlých výročních let.

Výroční publikace

Almanach Gymnázia Příbram 1871-2021

Almanach vedle vzpomínkové části přináší i zdravice významných osobností a přání do budoucna od bývalých i současných pedagogů i studentů. Součástí almanachu jsou i přehledy absolventů a pedagogů a bohatá fotografická dokumentace.

Gymnázium Příbram 2021

Vedle almanachu vychází i obrazová publikace představující současnou školu: výuku, projekty, volnočasové aktivity, vybavení či studentské práce. Čtenáři tak získají ucelený přehled o historii školy, ale především o její současnosti a možnostech, které nabízí.

Vysílání GymTV

Tematické reportáže a speciál

Oslavy 150 let už od května 2021 ve své televizním zpravodajství připomíná školní televize GymTV a plánuje tak činit celý školní rok 2021-22. Na říjen 2021 je v plánu monotematické vydání školních zpráv věnované právě tomuto výročí.

Rozhovory 150

V rámci vysílání pravidelného zpravodajství GymTV najdou diváci sérii rozhovorů s bývalými pedagogy gymnázia. Na této stránce jsou rozhovory publikovány v nezkrácené podobě. Zavzpomínejte spolu s námi na bývalé učitele!

Po stopách sto padesáti

Školní televize připravuje návraty do historie a prostřednictvím tematických reportáží a s využitím nejstarší kroniky školy z let 1871-1920 diváky seznamuje se zajímavými aspekty studia na gymnáziu v jeho počátcích.

Kronika 1871-1920

Kronika v elektronické podobě

V průběhu roku 2020 přepsali členové školní televize GymTV nejstarší kroniku školy, která je uložena ve Státním oblastním archivu Praha – Státním okresním archivu Příbram, z ručně psaného originálu do elektronické podoby. Díky jejich práci se teď můžete začíst do dějin gymnázia z prvních padesáti let jeho existence.

Otázky a odpovědi

Bude sjezd abiturientů?

Vedení školy se rozhodlo hromadné setkání abiturientů neorganizovat. V současné situaci takový sjezd navíc ani plánovat možné není. Třídy si však svá setkání mohou domluvit samy a škola je ráda uvítá – ať už v termínu hlavních oslav či kdykoliv poté v průběhu školního roku. Stačí vyplnit formulář na této stránce a my se s vámi spojíme.

Je možné si ve škole domluvit setkání bývalé třídy?

Ano, a budeme rádi! Pokud se vaše třída chce sejít a prohlédnout si školu, opravdu rádi vás zde přivítáme, a to samozřejmě i ve víkendových dnech. Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře níže na této stránce.

Jak je možné získat publikace připravené k výročí?

Almanach i publikaci představující současnou školu bude možné zakoupit v době oslav přímo ve škole. K dispozici budou také kdykoliv poté ve škole. Od října si je budete moci objednat prostřednictvím formuláře na této stránce, a to buď k osobnímu odběru, nebo k zaslání na dobírku.

Je možné se na školu obrátit ohledně kontaktů na absolventy a bývalé pedagogy?

Kontakty na bývalé pedagogy můžeme poskytnout po osobní domluvě a pouze v omezené míře. Aktuální kontakty na absolventy škola neeviduje.

Společná prohlídka školy - rezervace

Ostatní dotazy

Partneři oslav

© Gymnázium Příbram 2004-2021