Zdravím 2. C, jak šly mocninné funkce? Jdeme dál: práce do 24.3. k procvičení a prostudování

Pedagog: Mgr. Dana Štefanová

Předmětová oblast: Matematika

Třída/třídy: 2.C


1) Prostudujte si učebnici, str.96 -12 . Udělejte výpisky, narýsujte grafy. Budu považovat za probrané.
2) Udělejte cvičení na str.102, cv.6.11 -6.12
3) Na google-drive máte k opakování písemnou práci kvarty. Vypracujete odd. A i B (bez úkolu 7) a odešelete na google drive, podívám se, co jste stvořili. písemku i s úlohou 7 ofotím i na messenger do skupiny.
4) Vypočíejte si z Petákové (odkaz máte v prvním sdělení ze dne 12.3.) cv.9 a – f, str.33
5) Pokud vám to nepůjde, dotazy přes skupinu na messengeru.

Odkaz na materiál