FYZIKA 2

Pedagog: Mgr. Jaroslava Benešová

Předmětová oblast: Fyzika

Třída/třídy: sekunda


zapsat poznámky do školního sešitu
učebnice Fyzika
kapitola: 1. Archimédův zákon pro plyny, str. 93 – 95; vypočítat cvičení str. 95/3
2. Přetlak, podtlak, vakuum, str. 95 – 98
vypracovat cvičení
pracovní sešit Fyzika s nadhledem
str. 53/1, 3; str. 54/2; str.55/7
doporučuji projít všechna cvičení na stránkách www. skolasnadhledem.cz, kód 474 055
splnit do 25. 3. 2022

Odkaz na materiál