písemné poznámky do sešitu

Pedagog: PhDr. Ludmila Brabencová

Předmětová oblast: Základy společenských věd

Třída/třídy: sekunda


Učebnice str. 24 – 27 poznámky, písemně zodpovědět otázky str.24 – 25 sova č.1,2,3,4,5,
lupa 2, schéma na str. 25 přepište do sešitu
str. 26 sova č.3 písemně
Uč.str. 29 rasová nesnášenlivost – poznámky
Uč.str. 30 co je vlastenectví – poznámky, lupa č.3 písemně,
Které národnostní menšiny žijí na území ČR? vypište

Odkaz na materiál