Téma: VODA

Pedagog: Mgr. Zdeněk Vondrák

Předmětová oblast: Chemie

Třída/třídy: sekunda


Na Disku Google, naleznete učební materiál v pdf. Prostudujte, výpisky zatím nedělejte. Pochopení ověřte řešením otázek a úkolů s modrým svislým pruhem.

Odkaz na materiál