Zdravím Vás, sextáni ! Na úložišti máte nové materiály k 8. lekci. Jde o slovíčka a gramatiku. Část s gramatikou je na některých místech příliš tmavá, což při skenování nešlo upravit. Jde ale jen o věci, které byly překopírovány z učebnice, takže se podívejte přímo tam. Pracujte na zadaných úkolech a denně si poslechněte zprávy ve francouzštině na tv5 monde. Pokud už nechcete poslouchat jen informace o koronaviru, vyhledejte si tam starší příspěvky. Soyez patients! D. Kříž

Pedagog: Mgr. Daniel Kříž

Předmětová oblast: Francouzský jazyk

Třída/třídy: sexta


Odkaz na materiál