Úkoly z chemie do 27.3.2020

Pedagog: RNDr. Ludmila Šmejkalová

Předmětová oblast: Chemie

Třída/třídy: 1.B


Zopakujte si vodík a kyslík, vzorce oxidů,ozon a vodu.
Tvrdost vody, roztoky a jejich složení. Kyselé a zásadité roztoky a pH.
Pracujte zatím podle učebnic. Co Vám nebude jasné si vysvětlíme společně.
Pracujte průběžně, ať se Vám nehromadí učivo.

Odkaz na materiál