genetika 3.B – do 27.3.2020

Pedagog: RNDr. Ludmila Šmejkalová

Předmětová oblast: Biologie

Třída/třídy: 3.B


Nastudujte Mendelovy zákony podle učebnice a videa.
Přečtěte si vazbu vloh/306-7/,k tomu se vrátíme. Dědičnost a pohlaví/308-9/, savčí a ptačí typ.
Doufám, že si to společně brzy vysvětlíme.

Odkaz na materiál