Úkoly z chemie do 27.3.2020

Pedagog: RNDr. Ludmila Šmejkalová

Předmětová oblast: Chemie

Třída/třídy: 3.A, 3.C


Opakujte si lipidy a projděte učivo o nukleových kyselinách.
DNA,RNA – složení, funkce a význam.Pracujte podle učebnice, doufám, že si to brzy vysvětlíme.

Odkaz na materiál