učivo zoologie do 27.3.2020

Pedagog: RNDr. Ludmila Šmejkalová

Předmětová oblast: Biologie

Třída/třídy: 2.B


Zopakujte si ryby a jejich ekologii a prostudujte obojživelníky/153-8/.
Poznámky Vám předám až budu mít přístup do školy.
Pracujte podle časového plánu, ať se Vám učení nehromadí.

Odkaz na materiál