Zadání práce z Anj pro další období + info

Pedagog: Mgr. Petra Steinsová

Předmětová oblast: Anglický jazyk

Třída/třídy: 4.A


Milá 4. A, v období od 19. – 27.3. v učebnici vypracujte U 4B Grammar bank, celá str 139, dále str 40/ reading a,b,c,d,e + glossary
dále v sekci WB str. 27/ reading celá str.

Na stránkach maturitní zkouška- maturitacermat.cz udělějte celý didaktický test podzim 2019 včetně poslechů, viz odkaz níže, zkontrolujte si následně dle klíče správných řešení a komentovaného řešení úloh 9. části.

Ráda bych vás upozornila že časopis Bridge je nyní celý přístupný online na stránkách Bridgeonline (odkaz již máte)

Můj aktuální kontaktní email je petrastein@email.cz, pro případné dotazy a další spolupráci.

Zdar a sílu všem! P.St.

Odkaz na materiál