MEZNÍKY 2O. STOLETÍ/MODERNÍ DOBY od příštího týdne (23. 3. 2020)

Pedagog: Mgr. Josef Doležal

Předmětová oblast: Volitelné předměty (nematuritní)

Třída/třídy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, septima, oktáva


Milí moji mezníkáři a vážené mezníkářky (aby to bylo genderově snesitelné),
přestože vás bombardují učitelé úkoly téměř každý den, bude nutno ukončit mnou vyhlášené dějepisné prázdniny a začít něco dělat. Čas neúprosně letí.
Změní se ale trochu organizace práce:
1) MOODLE nadále zůstane zdrojem pro tam již uložené materiály (osnovy témat, referáty, texty atp). Vámi nově poslané referáty tam budu ukládat dále a budu vás na ně odkazovat.
2) školní GOOGLE DISC, který byl nově zřízen a máte tam asi většinu ostatních předmětů budeme používat pro „novou“ a „každotýdenní“ komunikaci. Bude to tedy hlavní informační a studijní kanál.TEN SLEDUJTE PRAVIDELNĚ – dle potřeby. Budou tam úkoly k „jednotlivým seminářům“ v podobě otázek, úkolů, pracovních listů, testů, odkazů atp.
3) Neuvažuji o zřízení GOOGLE CLASSROOM/UČEBNY pro MDS/MMD. Trochu se bojím, aby jste ze těch všech „klas rumů“, které se najednou vyrojily, nezhroutili. Tak uvidíme.
4) Hlavní úkoly zůstávají stejné:
MDS – zpracování textův moodle po jejich postupném otevření.
MMD – závěrečná žákovská práce (Zatím se s návrhy nijek NEHRNETE!!!)
SEM NA TOTO BAKALÁŘSKÉ SAMOSTUDIUM JIŽ DALŠÍ ÚKOLY PRO VÁS DÁVAT NEBUDU.
Samozřejmě dotazy dále posílejte na dolezal@gym.pb.cz

Zdravím a přeji pevné zdraví Josef Doležal

Odkaz na materiál