Vstupte do Google classroom RUJ 1.C

Pedagog: Mgr. Hana Štufková

Předmětová oblast: Ruský jazyk

Třída/třídy: 1.C


Prosím členy z mé skupiny RUJ 1.C, aby se přes své školní Google účty (jméno.příjmení@gympb.cz)přidali do učebny Google Classroom pod kódem kurzu :
pgtwaqo
Od pondělí 23.3.2020 začneme pracovat v tomto prostředí.

Odkaz na materiál