Samostudium RUJ4.C 20.3.-23.3.2020

Pedagog: Mgr. Hana Štufková

Předmětová oblast: Ruský jazyk

Třída/třídy: 4.C


Maturanti – zpracovat téma „Kulturní život“ podle knihy Otázky a odpovědi.
Do tématu zahrnout :Str.109 Umění / OT1-3, str.112/hudba, tanec, divadlo/OT1-8, str114/kino/OT1-7,str116. Cirkus( má tradici v Rusku)
Projít si otázky str.116 a reagovat na ně- Podlé mého…. Zdá se mi….
Nematuranti- poslat vyprávění Jak trávím volný čas( pokud ještě nenapsali)

Odkaz na materiál