CHE – úkoly přes Učebnu na Googlu

Pedagog: Mgr. Iveta Mesnerová

Předmětová oblast: Chemie

Třída/třídy: 1.A, 2.A, kvinta


Sledujte prosím průběžně pro vás vytvořenou učebnu na Googlu. Prostřednictvím této učebny budete plnit kratičké úkoly, které mi budete odevzdávat a já je budu hodnotit. Proto pokud jste se ještě do učebny nepřihlásili, učiňte tak. Děkuji za spolupráci.

Odkaz na materiál