MAT – úkoly přes Učebnu na Googlu

Pedagog: Mgr. Iveta Mesnerová

Předmětová oblast: Matematika

Třída/třídy: 2.A, 4.C, tercie


Sledujte prosím průběžně pro vás vytvořenou učebnu na Googlu. Prostřednictvím této učebny budete plnit kratičké úkoly, které mi budete odevzdávat a já je budu hodnotit. Proto pokud jste se ještě do učebny nepřihlásili, učiňte tak. Děkuji za spolupráci.

Odkaz na materiál