Slohová práce pro primu

Pedagog: Mgr. Jana Štědronská

Předmětová oblast: Český jazyk a literatura

Třída/třídy: prima


Moji milí, využijeme situace a zkusíme popsat, co vše se nyní v našem životě změnilo, co musíme, nesmíme, o čem přemýšlíme, co si uvědomujeme

Nezapomeňte na členění slohové práce.
Zašlete mi ji do 30.3. na emajlovou adresu: stedronska@gym.pb.cz
Mějte se hezky, nezapomeňte číst a buďte hodně zdraví.
J.Štědronská

Odkaz na materiál