samostudium do 27.3.

Pedagog: Mgr. Eliška Chovancová

Předmětová oblast: Anglický jazyk

Třída/třídy: 1.B


učebnice str.54 a 133 (body 5.1-5.6)
prac. sešit 52 a 53
časopis Bridge 8-10 (celý časopis i nahrávky k poslechovým cvičením najdete na bridge -online.cz)

Odkaz na materiál