NEJ – ŠMO – on-line google učebna – on-line zadání https://classroom.google.com/u/1/w/NTQ4NTU5NDE2MTZa/t/all

Pedagog: Mgr. Miloslava Šmolíková

Předmětová oblast: Německý jazyk

Třída/třídy: 1.B


Milí němčináři, na nové google platformě Gymnázia, Legionářů, jsem vytvořila naši on-line učebnu. Tam Vám budu posílat všechny úkoly a také kontrolovat, hodnotit, komentovat. Přijměte tedy všichni pozvání do této on-line učebny pod vašim novým google školním účtem – v následujících týdnech bude patrně jediným komunikačním kanálem mezi námi! Učíme se všichni, i učitelé!

Odkaz na materiál