NEJ – ŠMO – Mein Quarantäne-Tagesablauf – Schreiben https://classroom.google.com/u/1/w/NTQ4NTU5NDE2MTZa/t/all

Pedagog: Mgr. Miloslava Šmolíková

Předmětová oblast: Německý jazyk

Třída/třídy: 1.B


V rozsahu ca. 100 slov mi popiš Tvůj denní režim v době karantény ČR s využitím co největšího počtu sloves s odlučitelnou/neodlučitelnou předponou. Pošli přes google učebnu nebo na email.
Viel Glück!

Odkaz na materiál