TER – poznámka k zadání práce do 22.3. (z 12.3.)

Pedagog: Mgr. Lenka Pavelková

Předmětová oblast: Volitelné předměty (nematuritní)

Třída/třídy: 4.B, 4.C, oktáva


Na základě několika odevzdaných prací jsem zjistila, že program QGIS v tomto projektu generuje špatně měřítko. Je to dáno souřadnicovým systémem vrstvy – WGS 84, který má jednotky stupně, a tím pádem program nedokáže jednotky mapy správně převést do metrické soustavy. V programu se dá souřadnicový systém nastavit, ale tím se nezabývejte, to jsme se neučili. Smiřme se s tím, že pro tentokrát měřítko není správné. Těším se na vaše práce.

Odkaz na materiál