2. blok: samostatná práce 23. – 27.3.

Pedagog: Mgr. Alice Matulová

Předmětová oblast: Český jazyk a literatura

Třída/třídy: 1.C


Milí studenti! Zdravím vás po týdnu. Doufám, že jste se prokousali českou středověkou literaturou. Příští týden nás čeká literatura v době husitství. Je to zajímavé období, ale neděste se, většinu věcí znáte už ze ZŠ. Práce je rozdělena do 3 částí. Respektujte to. Nedělejte všechno najednou, ať si toho co nejvíc zapamatujete. Čtete výklad v učebnici, ale podstatné věci jsou shrnuté na kopii, která kopíruje chronologický vývoj. Pokud chcete, připište si poznámky na kopii. Přeji pokud možno dobrou zábavu! :)
1.) učebnice s. 53 – 57: přečíst, heslovitě odpovědět na otázky (tužkou do učebnice)
projít danou látku na kopii, popř. dopsat vlastní poznámky
2.) učebnice s. 58 – 60 : viz předchozí úkol
3.) učebnice s. 61 – shrnutí + opakování
mluvnice s. 186/12 (pravopis)

Odkaz na materiál