procvičení doplňku

Pedagog: Mgr. Václava Reissmüllerová

Předmětová oblast: Český jazyk a literatura

Třída/třídy: sekunda


Milá sekundo, doplněk je nejobtížněji rozeznatelný, zaslouží si víc pozornosti, přikládám tipy na procvičení

http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_doplnek.php

práci na tento týden máte, kdo už odevzdal, piluje pravopis :-)

Odkaz na materiál