DEJ 23.3.

Pedagog: Mgr. Václav Havlíček

Předmětová oblast: Dějepis

Třída/třídy: tercie


Na sdíleném Google Disku a v Classroomu (vzhledem k tomu, že už jste v Učebně celá třída, tak toto je nyní náš hlavní komunikační kanál) nové materiály. Navíc jsem pro vás připravil i anketu jako zpětnou vazbu na zhlédnuté dokumentární filmy. Václav Havlíček

Odkaz na materiál