ZSV: vztahově-postojové vlastnosti osobnosti

Pedagog: Mgr. Jana Štědronská

Předmětová oblast: Základy společenských věd

Třída/třídy: 2.A


Milí studenti, bude vám zaslána další prezentace vlastností osobnosti, vypracujte si výpisky, odpovězte na otázky písemně do sešitu. Pokud by téma někoho zaujalo více, máte možnost napsat esej – podrobnosti najdete v prezentaci.
Přeji vám všem hodně optimismu.

Odkaz na materiál