PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: Měly by proběhnout nejdříve dva týdny po návratu dětí do školy v nezměněné podobě.
MATURITY: Zrušeny jsou písemné části z českého a anglického jazyka (slohové práce). Didaktické testy zůstávají zachovány (po návratu do školy), bude je ale nejspíše opravovat přímo škola. V každém případě maturity proběhnou nejdříve 21 dní po návratu do školy; pokud by školy byly otevřeny po 1. červnu, navrhne MŠMT úplné zrušení maturit pro letošní rok.
Ministerstvo počítá s návratem do škol pravděpodobně ve druhé polovině května, nepracuje s variantou zkrácení letních prázdnin.

23.3.2020 10:46:19