TER – práce do 30.3.

Pedagog: Mgr. Lenka Pavelková

Předmětová oblast: Volitelné předměty (nematuritní)

Třída/třídy: 4.B, 4.C, oktáva


Zopakujte si téma Vodstvo, které jsme probrali společně na semináři. V úterý 24.3. bude na Moodle otevřen online test. Na jeho splnění máte 1 pokus a časový limit je 20 minut, pak se odešlou jen zodpovězené otázky. Test najdete: Zeměpis – Fyzická geografie – 5.l. Hydrosféra. V téže lekci máte i materiály k opakování. Další pokyny přijdou 30.3. Hodně studijních úspěchů!

Odkaz na materiál