Matematika – výzva k přihlášení do Google classroom – NUTNÉ

Pedagog: Mgr. Michaela Kocourová

Předmětová oblast: Matematika

Třída/třídy: 1.C


Vzkaz pro Davida Peštu, Ondru Trčku, Míšu Nevrklovou a Kubu Matějčka:

přihlaste se přes vaše nově zřízené školní maily na Googlu do Učebny, kterou jsem pro vaši třídu vytvořila. Zadávám do ní práci na příští dny a týdny včetně úkolů, které máte v uvedeném termínu odevzdat.
kód kurzu je: tvult2f
V případě potíží se poraďte se svými spolužáky (ostatní už jsou přihlášeni) nebo pište na můj školní mail a vyřešíme to.

Odkaz na materiál