Lösung

Pedagog: Mgr. Václava Reissmüllerová

Předmětová oblast: Německý jazyk

Třída/třídy: kvarta


řešení úkolů na tento týden najdete na Google Disku, je tam i upřesnění, které úlohy máte zasílat písemně

Odkaz na materiál