Nové materiály k renesanční literatuře

Pedagog: Mgr. Daniel Kříž

Předmětová oblast: Český jazyk a literatura

Třída/třídy: 1.A


Milí studenti,
vypracoval jsem Vám přehledné výpisky k francouzské a španělské renesanční literatuře. Vytiskněte si tyto materiály a vlepte nebo vložte si je do sešitů. V tomto rozsahu to po Vás budu chtít po návratu do školy. Můžete si doplnit tyto základní informace přečtením příslušných kapitol v učebnicích.
Věřím, že takto ušetřený čas využijete hlavně k četbě.
Vaším dalším úkolem bude přečíst si z čítanky ukázky k autorům, uvedeným v materiálech. Jde o tyto ukázky: s. 134 (Rabelais) , s. 136-137 (Lope de Vega) a s. 138 (Tirso de Molina).
Před četbou prostudujte zaslané materiály. Nejspíše zítra vám pošlu pracovní list na Dona Quijota.
Veškeré dotazy zodpovím e-mailem či telefonicky. V průběhu týdne nejspíše přejdeme na aplikaci Google classroom (Učebna). Budu Vás informovat.
D. Kříž

Odkaz na materiál