Samostudium – osídlení

Pedagog: Mgr. Bedřich Roth

Předmětová oblast: Zeměpis

Třída/třídy: kvarta


V učebnici téma – osídlení (str. 55 – 65), prostuduj text, a zpracuj úkoly pod symboly – „práce s mapou“ a „zamysli se“ na str.55, dále na str. 56 si najdi symbol „praktický úkol“, porovnej r. 2000 a r. 2020 (info najdi na internetu). Na str. 57 najdi symbol „domácí úkol“ a zpracuj ho.
Své výsledky úkolů mi pošli do 1. 4. 2020 na školní e-mail ( co symboly znamenají, najdeš v učebnici na str. 5.)
Na internetu zhlédni dokument „Nádherná americká města“, v němž získáš též odpovědi pro život uvnitř měst k zadaným úkolům.(Vysílá Česká televize).
Spojení obnovím po Aprílu 1. 4. 2020.

Odkaz na materiál