biologie – sekunda

Pedagog: PaedDr. Lenka Blažková

Předmětová oblast: Biologie

Třída/třídy: sekunda


Ahoj sekundo,
materiály na biologii jsem dala na Moodle, tam, kam vám dávám poznávačky. Jsou tam jednak poznámky pro vás a jednak obrázky, které se k látce vztahují.Látku si přečtěte v učebnici na str. 80 – 81.Dále si vyplňte pracovní sešit do strany 40.Toto je látka na úterý. Blažková

Odkaz na materiál