Dobrý den ,milí studenti,doufám,že jste již vypracovali zadané úkoly,a proto posílám další.

Pedagog: Mgr. Hana Kriegrová

Předmětová oblast: Český jazyk a literatura

Třída/třídy: kvinta


Písemně tentokrát úkoly z mluvnice (fonetiku dokončíme společně,až se sejdeme ve škole)Prosím o vypsání základních pojmů ze stylistiky -str.43-53 slohotvorní činitelé,funkční styly(cíle,znaky) a slohové postupy. V rámci literatury přečtěte dílo W.Shakespeara Hamlet,pište si výpisky.Úkoly k dílu zašlu později. Přeji hezký den Hana Kriegerová

Odkaz na materiál