CHE přihlášení se do Učebny

Pedagog: Mgr. Iveta Mesnerová

Předmětová oblast: Chemie

Třída/třídy: 1.A, 2.A, kvinta


Všem připomínám, že je nutné, abyste byli všichni přihlášeni do Učebny, kterou jsem pro vás zřídila. Zatím tak někteří z vás neučinili. Do Učebny zadávám úkoly, které zpracováváte a odevzdáváte. Některé úkoly mají termín odevzdání již dnes! Kdyby byl jakýkoliv problém, kontaktujte mne.
Díky za spolupráci.

Odkaz na materiál