Souboj čtenářů

Pedagog: Mgr. Jana Štědronská

Předmětová oblast: Český jazyk a literatura

Třída/třídy: prima


Milí studenti primy, vzhledem k situaci se termín soutěže přesouvá na červen. Přesný termín nám bude sdělen.
Pokud už máte přečteno a zapsáno, nezapomínejte na čtenářské deníky.
Už se na vás těším. J.Š.

Odkaz na materiál