Barášek, Baxa, Čambala, Levanti

Pedagog: Mgr. Michaela Kocourová

Předmětová oblast: Biologie

Třída/třídy: prima


Dobrý den,
čtyři výše zmiňovaní primáni se ještě nepřihlásili do naší společné učebny Google classroom. Je to nutné co nejdříve udělat. Práce pro samostudium je zadávána pouze tam včetně úkolů, které jsou hodnocené.
Ještě jednou, je třeba se přihlásit přes nově zřízené účty (e-maily) viz. prezentace na stránkách školy.
kód našeho kurzu je: gb4hd36

Odkaz na materiál