Samostudium-dějiny výtvarného umění, umělecké směry na počátku 20.století

Pedagog: Mgr. Světlana Hlaváčová

Předmětová oblast: Estetická výchova

Třída/třídy: 2.A, 2.B


Milí studenti, navazuji na předcházející umělecký styl, který jsme společně probrali a tím byla
secese. Další směry, které následují, jsou fauvismus, expresionismus, futurismus a kubismus.
Udělejte si u každého směru krátkou charakteristiku, představitele a díla.
Např. : Fauvismus – vznikl 1905, svoboda při výběru a užití barev, nepřirozené barvy, barevná exploze. Představitelé – Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlaminck . Na internetu si prohlédněte jejich díla. ……………………………..Takto pokračujte s ostatními směry.
Mějte se hezky, doufám, že se brzy uvidíme a společně látku zopakujeme. Světlana Hlaváčová

Odkaz na materiál