FYZ 3

Pedagog: Mgr. Jaroslava Benešová

Předmětová oblast: Fyzika

Třída/třídy: sekunda


zapsat poznámky do školního sešitu
učebnice Fyzika
kapitola: 1. Proudění vzduchu, str. 98 – 100
2. Přímočaré šíření světla, str. 102 – 104
vypracovat cvičení
pracovní sešit Fyzika s nadhledem str. 57/1,2, 3, 4, 5;
doporučuji projít cvičení na stránkách www. skolasnadhledem.cz, kód 474 055 nastavit 7. ročník, Plyny, Proudění vzduchu – cvičení proudění vzduchu, 474 057 Světelné zdroje

splnit do 3. 4. 2020

Odkaz na materiál