FYZ 3

Pedagog: Mgr. Jaroslava Benešová

Předmětová oblast: Fyzika

Třída/třídy: kvarta


Vypracujte referát (dokument Word, prezentace) na téma: Jaderné zbraně
Materiály vyhledejte na Internetu, přivítám i odkazy na vhodná videa na dané téma
Referát by měl obsahovat tyto informace:
a) Historie vývoje, příklady použití (Hirošima, Nagasaki, zkoušky jaderných zbraní)
b) Přehled jaderných mocností
c) Princip jaderné zbraně, druhy jaderných zbraní, mohutnost jaderné munice
d) Účinky jaderných zbraní (čím jsou nebezpečné)
Referát zašlete jako přílohu e- mailu na adresu benesova@gym.pb.cz. Do předmětu napište svoje příjmení a třídu. Pokud budou problémy s odesláním pro velikost prezentace, použijte www.uschovna.cz. Je to jednoduché a já obdržím odkaz na vaši práci.
splnit do 3. 4. 2020 do půlnoci

Odkaz na materiál