Zeměpis – práce do 15.4.

Pedagog: Mgr. Lenka Pavelková

Předmětová oblast: Zeměpis

Třída/třídy: 3.B


Dalším tématem je Obyvatelstvo ČR. Materiály najdete na Moodle – Zeměpis – Regionální geografie – Evropa – ČR – 4.l:
Obyvatelstvo_zdroje_úkoly – prostudujte a odpovězte na otázky
Demografie_ČR – přečtěte si článek
Prognóza_populačního_vývoje – zhlédněte video
Demografické_ukazatele – zhlédněte video do 2:15′
Neposílejte mi odpovědi na otázky. Nastudované učivo použijeme jako podklad pro setkání pomocí Meet 15.4.

Odkaz na materiál