Práce s učebnicí – zemědělství

Pedagog: Mgr. Bedřich Roth

Předmětová oblast: Zeměpis

Třída/třídy: kvarta


Zemědělství
Zjisti KDE a KTERÉ střední školy připravují na práci v zemědělské výrobě i zpracování zemědělských produktů ve středočeském kraji, jejich konkrétní obory. Které VŠ připravují budoucí inženýry zemědělství? Bavila by tě práce v tomto oboru?
Opět pracuj s učebnicí str. 66 symboly – „zamysli se“ a „práce s mapou“.
Str. 67 symbol – „zamysli se“ a str. 68 symbol „práce s mapou“ (pouze druhá část daného úkolu).
Zjisti, co je hipoterapie a canisterapie, k čemu slouží, zda se provádí v okolí Příbramě.

Odkaz na materiál