Výtvarná výchova , dějiny umění , samostudium

Pedagog: Mgr. Světlana Hlaváčová

Předmětová oblast: Estetická výchova

Třída/třídy: 2.A, 2.B


Milí studenti , dalším uměleckým a výtvarným směrem , se kterým bych vás dnes ráda seznámila, je dadaismus a surrealismus.
Dadaismus – vznik 1916 , Curych, kavárna Voltaire(centrum inteligence,básníci,hudebníci,malíři…
Dadaistický manifest – básník TristanTzara, spoluzakladatel – malíř Hans Arp.
Tento směr měl šokovat a vyburcovat lid z pasivity a útlumu způsobených 1. světovou válkou,byl předchůdcem surrealismu.
Základní principy- využití náhody, provokativně vyhrocená absurdita, povýšení předmětů každodenní potřeby do sféry umění , odmítavý postoj k estetickým hodnotám(antiumění).
Vznikaly koláže a asambláže(koláž obsahující 3Dpředměty), plastiky vytvářené z hotového výrobku.
Díla – Velké sklo , Fontána, Slon Celebes, Stojan na lahve….(díla si prohlédněte na internetu).
Představitelé – Marcel Duchamp, Max Ernst, Francis Picabia, Man Ray, Kurt Schwiters.
Surrealismus – vznik 1924, básník André Breton(surrealistický manifest).
Obrazy jsou zaplněny objekty ze skutečnosti, ale v nových souvislostech určených imaginací.
Hlavním znakem je napětí, obrazy jsou doplňovány sochami, loutkami, figurínami a architekturou. Některé obrazy vyjadřují imaginární svět znaků a symbolů(Joan Miró). Malíři vytváří iluzi své vnitřní vize( Salvator Dali).Inspirují se snovými představami, halucinacemi, psychoanalýzou S. Freuda.
Vzor a odkaz- Bosch (renesance), Goya(romantismus)
Díla – Stálost paměti, Hořící žirafa, Spící město, Znepokojivé múzy, Ranní setkání
Představitelé – Dalí, Miró, Delvaux, Chirico, Štýrský, Medek, Čermínová(Toyen)
Díla představitelů obou uměleckých směrů si najděte a prohlédněte na internetu.

Někteří z vás zaplatili ještě ve škole peníze za výtvarnou exkurzi, která se nemohla uskutečnit. Peníze vám budou navráceny ihned po příchodu do školy.
Přeji vám hezké dny. S.Hlaváčová

Odkaz na materiál