Socioekonomická sféra

Pedagog: Mgr. Bedřich Roth

Předmětová oblast: Zeměpis

Třída/třídy: kvarta


Rozmístění průmyslu – lokalizační faktory
Průmyslovou výrobu tvoří 3 zákl. výrobní faktory – těžební průmysl, výroba elektr. energie, zpracov. průmysl. Těmito faktory se nyní budeme postupně zabývat. Využijte atlas – průmysl, a učebnici na str. 76 a vypište si poznámky.
Vyplývající ůkoly – str. 77 „zamysli se“, str. 81 „práce s mapou“ a „zamysli se“, zaměř se hlavně na Příbram a okolí. Kde se tyto útvary vyskytují, jak se projevuje rekultivace a jak se následně využívají.
Některé útvary můžeš navštívit , vyfotit a popsat.
Vše pošli na známou adresu do 6.5.2020.
NEZAPOMEŇ!!! Vypracované úkoly budou součástí hodnocení.

Odkaz na materiál