Práce s atlasem

Pedagog: Mgr. Bedřich Roth

Předmětová oblast: Zeměpis

Třída/třídy: kvarta


Těžba paliv – energetické zdroje
A) Primární energ. zdroje jsou ………………………………………………………. vypiš
B) Sekundární energ. zdroje jsou ………………………………………………….. vypiš
1) Úkol – Které státy mají velké zásoby primárních zdrojů, jaký je jejich podíl na světové těžbě?
2) Které státy zároveň těžbou zdrojů a jejich využíváním nejvíce znečisťují životní prostředí?
3) Ze kterých zemí a jakými ropovody získává ČR ropu? Kudy ropovody vedou a proč? Kterými městy prochází a jaké chemické obory jsou zde zastoupeny?
4) Zjisti, proč dochází v současnosti k prudkému snížení ceny ropy a která burza v Evropě určuje její cenu!
5) Odpovědi posílej tradičně na mou školní adresu, kde vše registruji a vyhodnocuji .

Odkaz na materiál