Sdělení

Pedagog: Mgr. Bedřich Roth

Předmětová oblast: Zeměpis

Třída/třídy: kvarta


Zdá se mi, že mnozí z vás nějak ztrácíte dech. Řada studentů zatím nevypracovala zadané úkoly ze socioekonomické sféry a ani z tématu o energetických zdrojích !!!!!!!!!! Naopak např. Zeman, Kembická a někteří další, mě velmi příjemně překvapili nejen svými odpověďmi, ale i dodanými fotkami.
Také mě překvapilavaše reakce k tématu zemědělství, že až na tři studenty, nemáte zájem v budoucnu pracovat v tomto zajímavém oboru. Vzpomeňte si na GMO.
Apeluji na brzké dodání zadaných úkolů.(roth@gym.pb.cz). Věřím, že budeme mít příležitost na probrání vašich odpovědí.

Odkaz na materiál