práce z OBN pro sekundu

Pedagog: PhDr. Ludmila Brabencová

Předmětová oblast: Základy společenských věd

Třída/třídy: sekunda


Dobrý den, sekundáni,
posílám další práci.Ne všichni jste splnili minulé úkoly !!! Dejte to, prosím do pořádku.

NOVÉ :
stručné poznámky do sešitu:
– uč. str.37 – hist. tradice – definovat
– text str. 37 – 39 pročíst si a pak si vybrat 2 české osobnosti, které nejsou zmíněné v učebnici a napsat o nich stručný medailonek ( inspirace v uč.)
ODESLAT do 10.6.!!!

– uč.str. 40 – 42 – výpisky – kultura, druhy, umění, umělecké dílo – funkce, druhy umění
úkol – str. 42 sova 4 – ODESLAT do 10.6.!!!

– uč. str. 46 – pojem masová kultura, masmédia, masová komunikace
– uč. str. 48 – 51 – výpisky Kulturní bohatství
– uč. str. 52- 56 – výpisky Problémy MODRÉ planety
– uč. str. 56 SHRNUTÍ – cvičně DOMA !!!

– uč. str. 57 – 62 – stručné výpisky
pojmy : vlastnictví, majetek – získání, druhy m.,hospodaření
peníze, funkce, formy, způsob platby
rozpočet, jeho druhy

– uč. str. 63 – cvičně DOMA !!! uvědomit si znalosti

Přeji krásné dny, těším se na Vaše práce.
S pozdravem
L. Brabencová

Odkaz na materiál