FYZ 10

Pedagog: Mgr. Jaroslava Benešová

Předmětová oblast: Fyzika

Třída/třídy: sekunda


zadané úkoly splňte do 5. 6. 2020
zapsat poznámky do školního sešitu
učebnice Fyzika
kapitola: Optické přístroje – užití čoček v praxi str. 129 – 132
V téhle kapitole bych potřebovala, abyste využili i mé prezentace k tomuto tématu. Bohužel se mi nepodařilo najít jiný vhodný a přístupný materiál. Prezentaci jsem umístila na školní stránky Moodle. Používali jste je např. v biologii. Odkaz naleznete na konci těchto pokynů. Přistupovat budete jako Host. Heslo je shodné se současným letopočtem. Pokud budete mít jakýkoliv problém, pište e-mail. Prezentaci využijte k zapsání poznámek do školního sešitu. K dispozici máte také video s touto tématikou, na které se určitě podívejte. Dovysvětlí vám celou problematiku.
pracovní sešit
vypracujte cvičení na str. 72/1; 2; 3; 4
Při vypracování úkolů používejte internet.
vypracovaná cvičení pracovního sešitu vyfoťte mobilním telefonem a fotografie stáhněte do svého počítače. Potom si otevřete stránky www.uschovna.cz a fotografie pošlete na adresu benesova@gym.pb.cz
doporučuji cvičení na stránkách www.skolasnadhledem.cz , kód 474 072, Optické přístroje
Pomoci by vám mělo i následující video k této problematice

Odkaz na materiál