FYZ 11

Pedagog: Mgr. Jaroslava Benešová

Předmětová oblast: Fyzika

Třída/třídy: sekunda


FYZIKA 11
zadané úkoly splňte do 12. 6. 2020
zapsat poznámky do školního sešitu
učebnice Fyzika
kapitola: Rozklad světla, barvy str. 132 – 135
K této kapitole můžete použít i mou prezentace k tomuto tématu. Prezentaci jsem umístila na školní stránky Moodle. Odkaz naleznete na konci těchto pokynů. Přistupovat budete jako Host. Heslo je shodné se současným letopočtem. Prezentaci využijte k zapsání poznámek do školního sešitu.
Tato kapitola je poslední, ke které máte k dispozici učebnici a pracovní sešit. Zbytek školního roku si budeme muset vystačit s materiály, které pro vás budu připravovat. Materiály budu ukládat do školního Moodle, se kterým máte zkušenost. V případě jakýchkoliv problémů mne budete kontaktovat e-mailem.
Takže začneme hned prvními tématy
zapsat poznámky do školního sešitu
prezentace Mechanická práce
prezentace Výkon
do školního sešitu opíšete i řešené příklady na konci prezentací
V Moodle najdete pracovní list, který vypracujete také do školního sešitu
Vypracovaná cvičení pracovního listu vyfoťte mobilním telefonem a fotografie stáhněte do svého počítače. Potom si otevřete stránky www.uschovna.cz a fotografie pošlete na adresu benesova@gym.pb.cz
doporučuji cvičení na stránkách Školy s nadhledem. Tentokrát pomocí následující adresy
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/814-prace-a-energie/815-prace-a-vykon

Odkaz na materiál