Poslední práce z OBN

Pedagog: PhDr. Ludmila Brabencová

Předmětová oblast: Základy společenských věd

Třída/třídy: sekunda


Obrana státu – uč. str. 64 – 67 – výpisky do sešitu
pojmy – obrana státu, branná povinnost, stav ohrožení, válečný stav,
mobilizace
– ozbrojené síly – členění
– Armáda ČR – funkce, členění
– NATO, zahraniční mise
Opakování uč. str. 69 – 72 – domácí kontrola
S pozdravem
L. Brabencová

Odkaz na materiál