FYZ 14

Pedagog: Mgr. Jaroslava Benešová

Předmětová oblast: Fyzika

Třída/třídy: kvarta


Prostřednictvím e-mailu i Samostudia na webových stránkách školy jsem Vás žádala o vyjádření k možné konzultaci z fyziky. Pouze několik z vás našlo odvahu napsat, že o konzultaci nemá zájem. Většina z vás neposlala odpověď žádnou. Konzultace z fyziky se tak neuskuteční.
splnit do 19. 6. 2020 ( s ohledem na možnost uzavřít klasifikaci)
zapsat poznámky do školního sešitu
učebnice Fyzika
kapitola: Vznik a vývoj hvězd str. 111 – 114
Zánik hvězd str. 114 – 116
Na stránkách Moodle najdete prezentaci, kterou využijte při psaní poznámek. Na stránkách Moodle najdete Pracovní list, který vypracujte.
Pro nalezení prezentace a Pracovního listu využijte odkaz na konci (heslo se shoduje se současný letopočtem)
Doporučuji cvičení na stránkách www.skolasnadhledem.cz , kód 475 060, Vznik, vývoj a zánik hvězd.
Vypracovaný pracovní list vyfoťte mobilním telefonem a fotografie stáhněte do svého počítače. Potom si otevřete stránky www.uschovna.cz a fotografie pošlete na adresu benesova@gym.pb.cz .
doprovodná videa

Odkaz na materiál